Cho học sinh nghỉ học 03 ngày (ngày 03,04,05 tháng 02/2020) để thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp